Acting at the sweet spot between beauty and programing to craft experiences that go beyond design. German award-winning designer raised in Austria & currently living in New York City.

— Marc Scott, Executive Officer

Grønt lys for Furuhaugen!

Under dagens kommunestyre torsdag 05. mai ble reguleringsplanen for Furuhaugen boligfelt endelig vedtatt og godkjent.…

Stor interesse

Vi har mottatt stor interesse for Furuhaugen, noe som viser mangel på attraktive tomter på Kolvereid!

Kjøp av nytt boligfelt på Kolvereid

Nærøysund Gruppen har nylig signert en avtale om kjøp av et nytt boligfelt på Kolvereid.

Have a project in mind?