Stor interesse

Vi har mottatt stor interesse for Furuhaugen, noe som viser mangel på attraktive tomter på Kolvereid!


Kjøp av nytt boligfelt på Kolvereid

Nærøysund Gruppen har nylig signert en avtale om kjøp av et nytt boligfelt på Kolvereid.